bi-beveiliging
bi-beveiliging

Branddetectie

Branddetectie- ontruimings systemen werken 24 uur per dag en zullen daarom in het algemeen altijd sneller een beginnende brand ontdekken dan iemand die toevallig in de buurt is.

Een branddetectie- ontruimings systeem in een gebouw heeft tot doel een begin van brand in een vroeg stadium en op betrouwbare wijze te signaleren, zodat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier en inventaris veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade ten gevolge van brand worden beperkt c.q. voorkomen.

Het signaleren/melden van brand door de detector of door het gebruik van de handbrandmelder dient dus altijd gevolgd te worden door acties, die gericht zijn op de beperking van ongevallen en schade en op de bestrijding van de brand.

Automatische branddetectie- ontruimingssystemen kunnen overal worden toegepast, waar een snelle detectie van brand gewenst is. De keuze van het type detectie en de plaatsbepaling van de detectoren zijn daarbij van cruciaal belang.

Als CCV erkend BORG brandetectiebedrijf verzorgt B+I Beveiliging het gehele traject m.b.t. automatische brandveiligheid denk hieraan aan contacten met de plaatselijke autoriteiten, het opstellen van een PVE, het ontwerpen van de installatie, de aanleg , het (her)certificering en het onderhoud van de installaties.