bi-beveiliging
bi-beveiliging

Online Support

Algemene voorwaarden


Lees de onderstaande gegevens aandachtig door, daarna treft u onderaan deze bladzijde een invulformulier aan. Vul dit formulier alleen in als u akkoord gaat met de voorwaarden die op deze bladzijde gesteld worden.

Artikel 1: Tarieven – Alle tarieven zijn exclusief B.T.W. Tarief: € 75,- per uur. Het minimumbedrag voor support op afstand is een half uur.

Artikel 2: Betalingen – Tenzij u als debiteur bent ingevoerd in onze administratie en er andere betalingstermijnen zijn afgesproken, geldt een betalingstermijn van 14 dagen netto na factuur.

Artikel 3: Inspanningsverplichting – B+I heeft een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat we ons uiterste best zullen doen om het probleem op te lossen. We kunnen geen garantie geven dat we het probleem kunnen oplossen. ‘Support op afstand’  is geen no-cure-no-pay dienst. Als het probleem niet wordt opgelost krijgt u toch een rekening voor de bestede tijd.

Artikel 4: Garantie – De uren die nu worden gemaakt, vallen niet onder garantie en hiervoor zal ten alle tijden een factuur worden verstuurd. Indien u van mening bent recht te hebben op gratis uren, klikt u dan niet op de link onderaan deze email, maar neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op.

Artikel 5: Registratie sessie – De sessie wordt soms opgenomen, dit ter bewaking van de tijdsduur. Deze gegevens blijven eigendom van B+I. Deze gegevens worden na het voldoen van de rekening verwijderd.

Artikel 6: Aanvaarding – B+I behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de uitvoer van een reparatie te weigeren. Het uitvoeren van ‘support op afstand’ wordt in beginsel vanuit de serviceplek van B+I gedaan.

Artikel 7: Privacy, backup en persoonlijke gegevens – De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens en dient deze zelf veilig te hebben gesteld voor aanvang van werkzaamheden door B+I. B+I kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het beschadigen, zoekraken of verminken van data op de PC waarop wordt ingebeld of andere PC’s. B+I verplicht zich tot absolute geheimhouding m.b.t. de op de datadragers aanwezige persoonlijke gegevens van opdrachtgever. In geval van strafrechtelijke informatie m.b.t. gegevens aanwezig op de datadragers kan worden overgegaan tot inschakeling van politie of justitie.

Artikel 8: Overmacht – Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorziene gebeurtenissen buiten de macht van B+I om, bv. het onverwacht defect geraken van hardware. In geval van art. 8.1 zal de opdrachtgever terstond op de hoogte worden gesteld om te overleggen over de afwerking van herstel. B+I kan in geval van art 8.1 niet verantwoordelijk worden gesteld; de geleden schade wordt niet aan opdrachtgever vergoed. In alle andere gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Vul de onderstaande gegevens in voor verdere support: