Brandbeveiliging

Brandmeldinstallatie

Branddetectie is een onmisbaar onderdeel van een goede brandbeveiliging. In Nederland worden vanuit de bouwregelgeving diverse eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen en bedrijven. In veel gevallen moet een bouwwerk beveiligd zijn tegen brand door middel van een brandmeldinstallatie, die de brand detecteert, automatisch een melding geeft en een ontruimingssignaal laat afgaan. Het is belangrijk om een brand in een gebouw zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de aanwezige personen tijdig kunnen vluchten.

Afhankelijk van het gebouw en de afgegeven gebruiksvergunning kunnen er verschillende brandmeldsystemen toegepast worden die gebruik maken van onder andere rookmelders, handbrandmelders en hittedetectoren.

Met goede branddetectie voorkomt u erger

Een kleine vlam kan in enkele minuten uitmonden in een angstaanjagende vuurhaard. Hoe sneller u een brand signaleert, hoe groter de kans op een goede afloop. Met de automatische branddetectie van B+I Beveiliging houdt u het hoofd koel. Zorg dat u aan de wettelijke eisen voldoet en laat u hierin door één van onze adviseurs hierin adviseren.

Maar liefst 90 procent van de beginnende branden kan met een draagbaar blusapparaat of brandslanghaspel gedoofd worden. Daarbij is inzet van de brandweer vaak niet eens nodig. Een brandmeldinstallatie signaleert brand al in een vroeg stadium zodat er snel gehandeld kan worden. Begint de brand ‘s nachts wanneer er niemand aanwezig is, bijvoorbeeld door kortsluiting in de meterkast? Indien het systeem voorzien is van automatische doormelding, wordt u of de brandweer automatisch gealarmeerd.

B+I beveiliging ontwerpt en bouwt een passende brandmeldinstallatie welke is afgestemd op uw woning of bedrijfspand. Bij de start van het ontwerp beginnen we met een inventarisatie waarbij rekening wordt gehouden met functies van het pand en de activiteiten die binnen het bedrijf plaats vinden. Daarnaast spelen omgevingsfactoren zoals ligging en grootte van het pand ook een belangrijke rol en overige gebouw gebonden installaties welke door de brandmeldinstallaties aangestuurd kunnen worden bij een brandmelding. Met deze gegevens gaan wij aan de slag om een branddetectie systeem te bouwen welke voldoet aan de eisen van zowel de brandweer als de verzekeraar en u als gebouweigenaar/gebruiker.

Als CCV erkend branddetectiebedrijf & brandmeld onderhoudsbedrijf verzorgt B+I Beveiliging het gehele traject m.b.t. de brandmeldinstallatie denk hieraan aan contacten met de plaatselijke autoriteiten, het opstellen van een PVE, het ontwerpen van de installatie, de aanleg , het (her)certificering en het onderhoud van de installaties.
Om aan deze erkenning te voldoen doorloopt B+I beveiliging meerde audit dagen en steekproef inspecties op de leverde diensten door het gehele jaar, waardoor de geleverde kwaliteit gewaarborgd blijft.

Ontruimingsalarm

Een brand of andere calamiteit snel ontdekken is één ding, maar een snelle en adequate manier van ontruimen is minstens zo belangrijk. Met name voor gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn, of bijvoorbeeld zorginstellingen waar mensen verminderd of niet zelfredzaam zijn, kan een snelle en adequate ontruiming daadwerkelijk levens redden. Een goede ontruimingsalarmering of ontruimingsinstallatie is hiervoor cruciaal.

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel de in het gebouw aanwezige personen na het ontdekken van een brand te alarmeren. Om een evacuatie snel en veilig te laten verlopen zijn er twee typen van ontruimingsalarmering te onderscheiden: luid alarm (type A, B en B met spraak) en stil alarm. Luid alarm wordt over het algemeen toegepast daar waar mensen goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. In de kleinere objecten wordt hierin meestal de luidalarm type B ontruimignsalarminstallatie worden toegepast welke vaak geïntegreerd is in de brandmeldinstallatie. Bij de grotere objecten of locaties waar veel personen verblijven zie je meestal de luidalarm Type A (gesproken woord) worden toegepast. Dit is veelal een standalone installatie welke gekoppeld is met de brandmeldinstallatie voor automatische aansturing.

et stil alarm wordt ingezet om de bedrijfshulpverlening (BHV) te alarmeren zodat zij de ontruiming kunnen starten en begeleiden. Ook kan in een gebouw een combinatie van de verschillende typen ontruimingsalarmsytemen worden toegepast.

B+I Beveiliging levert een compleet aanbod van gecertificeerde brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties en adviseert opdrachtgevers graag welke soort ontruimingsalarmering het meest geschikt is voor hun pand.